FRANK YU
FRANK YU
PRINCIPAL FOUNDING PARTNER
CLAUDE WONG
CLAUDE WONG
NON-EXECUTIVE DIRECTOR, FOUNDING PARTNER
FRANK YU
FRANK YU
PRINCIPAL FOUNDING PARTNER
CLAUDE WONG
CLAUDE WONG
NON-EXECUTIVE DIRECTOR, FOUNDING PARTNER
ROY LIU
ROY LIU
DIRECTOR
SOLOMON FONG
SOLOMON FONG
DIRECTOR
ELLEN TONG
ELLEN TONG
DIRECTOR
DAVID CHAN
DAVID CHAN
SENIOR ASSOCIATE
DORIS BU
DORIS BU
ASSOCIATE
RORY LIU
RORY LIU
ASSOCIATE
TIM CHEUNG
TIM CHEUNG
ASSOCIATE
PATTY CHO
PATTY CHO
OFFICE MANAGER
ROY LIU
ROY LIU
DIRECTOR
DORIS BU
DORIS BU
ASSOCIATE
SOLOMON FONG
SOLOMON FONG
DIRECTOR
RORY LIU
RORY LIU
ASSOCIATE
ELLEN TONG
ELLEN TONG
DIRECTOR
TIM CHEUNG
TIM CHEUNG
ASSOCIATE
DAVID CHAN
DAVID CHAN
SENIOR ASSOCIATE
PATTY CHO
PATTY CHO
OFFICE MANAGER